Mezőfeléről

  Az Átol pataka által átfolyt kies völgy fejében találjuk a magas Őrhegy és Hanga alján regényesen fekvő Felét''- így ír Orbán Balázs a "Székelyföld leírása" című útikalauzában a mi kis falunkról. Nem is oly régen csupán Felének hívták, de mivel földrajzilag Marosszék Mezőségi részén, Marosvásárhelytől 15 km-re északnyugatra terül el, a környék összes többi helységéhez hasonlóan megkapta a Mező előtagot.
   Ám a régi névnek is van története. Amint azt csak írásos emlékek bizonyítják, Fele egy "megyét" vagyis egyházközséget alkotott a szomszédos Ménes faluval. A közös templom a két falu közötti Képesdombon feküdt. Később Ménes különvált, megalapítva saját egyházközségét. Bár a közös templom nem áll, de a Képesdomd aljában fekvő mocsaras-vizes területet azóta is Szentegyház Tavának nevezik. Innen ered a kettészakadt egyházközség fogalmából a Fele név.
   Mezőfeléről már a XIV. századból vannak írásos feljegyzések. 1345-ben már jelentkezik egy oklevélben Fele néven, 1351-ben Fyle, majd 1555-ben újból Fele néven említik. Az 1567. évi registrumban Felét akkori néven két kapuval említik. Orbán Balázs ittjártakor, a falu lakossága  500 lelket számlált, házszáma 113 volt, határterjedelme 1275 hold, melynek fele szántóföld, továbbá erdő-, szőlő- és kaszálóterületek".
   Az utazó Orbán Balázs elismerően ír a falu lakóiról, a férfiak híres ácsok és építőmesterek voltak, a nők pedig nádmunkával foglalkoztak, szatyrot, lábszőnyegeket, kosarat, gyékényt készítettek. A falu melletti magas Hanga és Őrhegy oldalán szőlőt, almát, barackot és igen híres cseresznyét termesztettek, amiket a nádból készült cikkekkel együtt a Mezőség más településeiben eladva virágzó kereskedést folytattak, aminek általános jólét lett az eredménye, ez a "falu csinosságában, a lakóházak kacér tisztaságában nyilvánul meg".
   Az ács- és építőmesterség illetve a nádfonás közül mára csak az utóbbi maradt meg teljes egészében. A nádfonás művészetét a falu minden lakója ismeri, nagyon sok család számára ez a legfőbb megélhetési forrás.
Mezőfele talán ennek köszönheti, hogy nagyon sokfelé ismertté vált neve.   (Kiss Ernő Csongor)


   Mezőfele (románul Câmpenita): falu a mai Romániában, Maros megyében. A falu a Szabadi-patak felső folyása mentén, Marosvásárhelytől 15 km-re északnyugatra található.
   Közigazgatásilag Mezőcsávás községhez (Ceuaşu de Câmpie) tartozik, 800 lakosa van. (Wikipedia)
  Földrajzi koordináták: Szélesség: 46°39’15”  Hosszúság: 24°29’00”,  átlagmagasság  350 méter. Legmagasabb pontja a Szőlőhegy, amely 538 méter magas.